รีวิว ดินปั้นไร้สารพิษ NARA Clay

วันหยุดนี้ หากิจกรรมสนุกๆทำที่บ้านกันดีกว่า น้องพอร์ชเลยมาชวนเพื่อนๆ เล่นดินปั้น ซึ่งการปั้นนั้นช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในหลายด้าน เช่น พัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็ก และมัดใหญ่, เสริมสร้างการประสานสัมพันธ์ ระหว่างประสาทตากับกล้ามเนื้อนิ้วมือ, พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการ, ฝึกสมาธิ, เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง, ช่วยให้เด็กๆห่างจากหน้าจอ และที่สำคัญที่สุดคือการได้ใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว ดินปั้น ชุดสัตว์แสนสนุก (Funny Animal) จากแบรนด์

Read more